มาลัยกล้วยไม้อุปกรณ์
1. เข็มร้อยมาลัย
2. ดอกกล้วยไม้
3. เชือก

 ขั้นตอน
1. เลือกดอกกล้วยไม้ที่ไม้ช้ำและมีขนาดที่เท่ากัน

2. เด็ดกลีบดอกส่วนบน ตรงกลางออก

3.เด็ดกลีบดอกส่วนบนซ้าย ขวา ออก

4. เด็ดก้านดอกออก เพื่อความสวยงาม

5. นำดอกกล้วยไม้ที่เด็ดกลีบออกแล้ว ร้อยมาลัยโดยคว่ำดอกลงขณะร้อยมาลัย

ด้านหน้าขอมาลัย

ด้านหลังของมาลัย

6. เมื่อได้ความยาวตามที่ต้องการ ให้ใช้เชือกร้อยรูเข็มมาลัย แล้วแบ่งออกเป็น 2 ช่วง เพื่อดันดอกกล้วยไม้ออกมาจากเข็ม

7. ทำอุบะ โดยนำดอกกล้วยไม้ที่ยังไม่บาน และกล้วยไม้ที่บานแล้ว แต่มีขนาดเล็กไม่สามารถนำไปร้อยมาลัยได้มาใช้ร้อยอุบะ

8. ทำอุบะทั้งหมด 4 เส้น แล้วนำมาประกอบกับมาลัยที่ทำเสร็จแล้ว

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (5 votes, average: 4.20 out of 5)
Loading ... Loading ...

1 Comment »

  1. bank said,

    January 7, 2010 at 2:45 pm

    ดีใจมากที่หาเจอจะได้ทำเป็นรายงานไปส่งครู

RSS feed for comments on this post · TrackBack URL

Leave a Comment