ข้าวต้มมัด/ ข้าวต้มผัด (Khao Tom Mad/ Khao Tom Pad) : Thai Bananas in Sticky Rice


    อ่านบทความ »

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (4 votes, average: 4.50 out of 5)
Loading ... Loading ...

ขนมจีนน้ำยา (Kanom Jeen Nam Ya) : Noodles with Fish Curry Sauce

    อ่านบทความ »

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (5 votes, average: 4.40 out of 5)
Loading ... Loading ...

กล้วยบวชชี (Kluay Buat Chi) : Banana Cooked in Coconut Milk


    อ่านบทความ »

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (6 votes, average: 4.83 out of 5)
Loading ... Loading ...

ขนมบัวลอย (Khanom Bua Loi) : รสมือแม่นาย

    อ่านบทความ »

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (9 votes, average: 4.56 out of 5)
Loading ... Loading ...

ขนมถั่วแปบ (Khanom Thua Paep): รสมือแม่นาย

    อ่านบทความ »

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading ... Loading ...